X

Voorwaarden


MaakMee Privacy Policy & Voorwaarden

MaakMee® is een project van Stichting Kunsthal Rotterdam. MaakMee bestaat uit verschillende stappen. MaakMee loopt van 3 april 2013 tot en met 11 mei 2014. Hoe MaakMee precies werkt wordt uitgelegd op http://kunsthalmaakmee.nl/hoe-werkt-het .

In Stap 1 van MaakMee (Stemmen) breng je een stem uit op  één van drie tentoonstellingen, voorgesteld door de Kunsthal, waarvan jij vindt dat deze in de Kunsthal moet komen. Hierop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je expliciet en zonder voorbehoud toestemming aan de Kunsthal en MaakMee om je (persoons)gegevens op te slaan voor de hier omschreven doeleinden:

 • Om te stemmen op één van de drie tentoonstellingen vragen we je ter identificatie om je naam en je e-mailadres, of je aan te melden via Facebook. Je mag slechts één keer stemmen.
 • Indien daarvoor aanleiding bestaat staat het de Kunsthal vrij om stemmen eventueel ongeldig te verklaren.
 • Je naam en e-mailadres wordt opgenomen in het MaakMee adressenbestand. Zodra je gestemd hebt op één van de tentoonstellingen, krijg je wekelijkse een update. Door in te stemmen met deze voorwaarden ga je akkoord met het ontvangen van deze updates.
 • Je kunt je op ieder moment afmelden voor de MaakMee updates via een link of door via een contactformulier (zie Contact) een verzoek daartoe te doen.
 • Om deel te nemen aan de volgende stappen van MaakMee, het meemaken van de winnende tentoonstelling, is het aanmaken van een persoonlijk MaakMee profiel noodzakelijk. Dit kan door je aan te melden via Facebook of op basis van je e-mailadres met enkele aanvullende gegevens. Op de volgende stappen binnen MaakMee zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.
 • De verkregen (persoons) informatie wordt alleen intern binnen de Kunsthal gebruikt voor onderzoeks- en communicatiedoeleinden, waaronder voor MaakMee. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 • Als je wilt dat wij je persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen, neem dan contact op.

 

Cookies

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je toestemming voor het plaatsen van cookies voor de hier omschreven doeleinden:

 • MaakMee en de Kunsthal maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer. De cookies stellen de Kunsthal onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten, deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers.

Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van de MaakMee website geen cookies ontvangt.

 

Overig

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je onder meer, dat je geen berichten zult plaatsen of andere vormen van uitingen:

 • die bedreigingen, beschuldigingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten;
 • waarin op een ongepaste wijze wordt uitgelaten of wordt omgegaan met MaakMee en/of de Kunsthal;
 • die verwijzingen naar andere websites dan die van de Kunsthal bevatten of een eigen product aanbieden;
 • die onmiskenbaar inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van MaakMee, de Kunsthal of derden.

Het staat de Kunsthal vrij om, als zij dit noodzakelijk acht, je uit te sluiten van deelneming aan MaakMee en/of op te treden tegen onrechtmatig of inbreukmakend handelen (bijvoorbeeld door bepaalde content te laten verwijderen die niet in lijn is met deze voorwaarden).

 

Contact

Voor vragen over MaakMee, deze Privacy Policy & Voorwaarden en/of de toepassing ervan kun je contact opnemen met MaakMee via:

Twitter: met de hashtag #MaakMee of via @Kunsthal.
Facebook: http://www.facebook.com/Kunsthal
Of via het contact formulier.